Nice Events

Ett bolag som tror på det personliga mötet

Nice Events grundades 2011 och bedriver numera främst sin verksamhet genom hel- eller delägda dotterbolag. Verksamheten består av att arrangera mässor, konferenser och andra event tillsammans med branschföreningar eller andra partners.

Främst arbetar vi genom bolaget BraMässor Sverige. BraMässor Sverige är en helt oberoende arrangör som tillvaratar de olika branschernas och branschföreningarnas behov och intressen. BraMässor står för Svenska Branschföreningars Mässbolag och utgör ett starkt och attraktivt alternativ till traditionella mässarrangörer.

 


 

 

 

Mångårig erfarenhet!
 

Nice Events genom sina dotterbolag har mångårig erfarenhet av att arrangera evenemang både i Sverige och utomlands. Sammantaget har vi utvecklat och lanserat över 50 mässor genom åren. Få i Sverige har idag samma erfarenhet som Nice Events när det gäller mässutveckling. Bolaget har även ett stort internationellt kontaktnät på toppnivå när det gäller mässor.

 

 

BraMässor fortsätter att växa

Vårt dotterbolag BraMässor Sverige fortsätter att växa, både i form av organisationen samt portföljen. Bara under 2016 har tre nya mässor lanserats, däribland leksaksmässan BLOB Höstforum. 2017 är det premiär för hotell- och konferensbranschens nya mötesplats Lounge Event och Svenska Cykelmässan öppnar portarna för första gången! I dagsläget arrangerar BraMässor ett 10-tal mässor i vitt skilda branscher. För mer information se www.bramassor.se.

 
VÅRA BOLAG OCH PARTNERS
 

 
Medlem av: